Home » Yashache Rahasya: यशाचे रहस्य by Rohan Mali
Yashache Rahasya: यशाचे रहस्य Rohan Mali

Yashache Rahasya: यशाचे रहस्य

Rohan Mali

Published May 18th 2015
ISBN :
Kindle Edition
43 pages
Enter the sum

 About the Book 

यश कोणाला नको आहे ? पण ते सरवांनाच मिळत नाही. कारण यश कसे मिळवायचे याचे रहसय हे सरवांना कळत नाही. यशाचे रहसय सांगणारे हे आटोपशीर मुददेसुद पुसतक विषय समजविणारे, आतमविशवास व आशावाद जागे करणारे आणि परेरणा देणारे झाले आहे. इतरांपरमाणे तुमहीही हे रहसयMoreयश कोणाला नको आहे ? पण ते सर्वांनाच मिळत नाही. कारण यश कसे मिळवायचे याचे रहस्य हे सर्वांना कळत नाही. यशाचे रहस्य सांगणारे हे आटोपशीर मुद्देसुद पुस्तक विषय समजविणारे, आत्मविश्वास व आशावाद जागे करणारे आणि प्रेरणा देणारे झाले आहे. इतरांप्रमाणे तुम्हीही हे रहस्य जाणून घ्या आणि यश मिळवा.